top of page
Colorful Lights

PROJECTS CURRENTLY STREAMING

MV5BNDM3M2RkZjctNDVkMS00M2MwLWI0NDgtMThkNGE0MTRiNTU2XkEyXkFqcGdeQXVyMTUwMzM5ODkz._V1_FMjpg

THE IRRATIONAL

ASSISTANT EDITOR

EPs 101, 102, 105, 108, 111 

NBC UNIVERSAL

AMERICAN MANHUNT 
BOSTON MARATHON BOMBING

ADDITIONAL EDITOR

3 PART MINI SERIES 

NETFLIX

MV5BZGM2NDQyNmYtYTM0MS00N2I4LWIyMzUtZDY0NjdhZmIyNGE1XkEyXkFqcGdeQXVyMTkxNjUyNQ__._V1_.jpg
MV5BZTc0ODNkMTMtMWZlYy00MTMzLWJmZjgtNDFiZjJmNzdlNzI2XkEyXkFqcGdeQXVyMTMzNjg0Mjg4._V1_.jpg

Love on the spectrum US 

ASSISTANT EDITOR

SEASON 1 

NETFLIX

SUPERPOWERED - THE DC STORY

ASSISTANT EDITOR

3 PART MINI SERIES 

MAX

MV5BNjQ0NDY1ZGEtMTBkMS00Y2MxLWJmYzktMTFhN2MzZWU1Mzk3XkEyXkFqcGdeQXVyMTMzOTQyOTk1._V1_FMjpg
MV5BMGIyODdkNDYtOTFiYS00OTViLTkyZjctMGRjNGRhYTczNmVkXkEyXkFqcGdeQXVyMTAzNzk5Mjcx._V1_.jpg

!OO YEARS OF WARNER BROS

ASSISTANT EDITOR

3 PART MINI SERIES 

MAX

Flight/risk

ASSISTANT EDITOR

DOCUMENTARY MOVIE 

AMAZON PRIME

56240082cb9a0e50bae480457625a305169dea8f52568fa9029bb741c07f9bd4.jpeg
bottom of page